ZALOGUJ SIĘ
login:
hasło:
przypomnij hasło
załóż konto użytkownika
(i zobacz kilka porad gratis)
   
WYSZUKIWARKA I DZIAŁY
całe porady  tytuły
zaznacz działy do przeszukania
(brak wyboru = wszystkie działy)
PHP
MySQL >
PostgreSQL
SQLite
Perl
Java
XML
XSLT
XPath
WML
SVG
RegExp
Wyszukiwarki
Ochrona
VBScript
Google Plus
XHTML/CSS
JavaScript
Grafika
Flash
Photoshop
Windows
Linux
Bash
Apache
Procmail
E-biznes
Explorer
Opera
Firefox
Inne porady
   
KURSY, DOKUMENTACJE
Własne:
XHTML/CSS
JavaScript
ActionScript
WML, RSS, SSI
Pozostałe:
PHP
MySQL
Java API
więcej...
   
użytkowników online: 9
W CZYM MOGĘ POMÓC?


   
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
O wysokich kompetencjach zawodowych Darka nie ma co dyskutować. Wszyscy chyba jesteśmy zgodni co do tego, że Jego wiedza na polu informatycznym jest bogata i zasługuje na uznanie. Swego czasu zwróciłem się z prośbą o pomoc w realizacji małego projektu internetowego. Projekt był niewielki, jednak jego realizacja wymagała pewnego doświadczenia. Darek podjął się tego zlecenia, wykonał je szybko i sprawnie. Podczas realizacji służył doradztwem, jednak w żaden sposób nie narzucał swojego zdania. O prawidłowości Jego koncepcji przekonałem się dopiero po pewnym czasie. To, czego ja nie dostrzegałem, On dostrzegał i zwracał na to moją uwagę. Darek dał się poznać nie tylko, jako dobry fachowiec, co przede wszystkim okazał się być rzetelnym i uczciwym kontrahentem. Tak więc nie dość, że fachowiec, to jeszcze uczciwy. Polecam usługi Darka wszystkim tym, którzy szukają fachowej pomocy przy realizacji nawet najbardziej złożonych projektów.

Dariusz Żwan
Actuarius.pl

   
GALERIA FOTOGRAFII
   

Kurs XHTML: 1.1, 1.0 / HTML: 4.01, 4.0, 3.2, 3.0, 2.0 / CSS: 2.1, 2.0, 1.0 z przykładami

[Start][Elementy XHTML/HTML][Atrybuty XHTML/HTML][Style CSS]
[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

znalezionych: 121, strona 1 z 1

abbr - atrybut określa skrótowy opis zawartości komórki w tabeli
accept-charset - atrybut określa akceptowany zestawu znaków narodowych
accept - atrybut określa akceptowany typ MIME
accesskey - atrybut określa skrót klawiszowy
action - atrybut określa adres strony przetwarzającej dane z formularza
align - atrybut określa wyrównanie względem innych elementów
alink - atrybut określa kolor naciskanych odnośników
alt - atrybut określa tekst alternatywny gdy element nie może być wyświetlony
archive - atrybut określa nazwę pliku, który zawiera klasy appletu
axis - atrybut określa nazwę pokrewnej grupy komórek
background - atrybut określa adres graficznego tła strony
bgcolor - atrybut określa kolor tła
border - atrybut określa szerokość ramki
cellpadding - atrybut określa odległość akapitu od krawędzi komórki
cellspacing - atrybut określa szerokośc krawędzi komórek
char - atrybut określa znak, względem którego nastąpi wyrównanie
charoff - atrybut określa pozycję znaku wyrównania
charset - atrybut określa kodowanie znaków
checked - atrybut określa wybrany element formularza
cite - atrybut określa adres źródła informacji
class - atrybut określa klasę CSS dla elementu
classid - atrybut określa alfanumeryczny identyfikator obiektu
clear - atrybut określa sposób przełamania tekstu
code - atrybut określa nazwę appletu
codebase - atrybut określa adres bazowy dla atrybutu code
codetype - atrybut określa typ MIME obiektu
color - atrybut określa kolor czcionki
cols - atrybut określa liczbę kolumn lub szerokość elementu
colspan - atrybut określa liczbę połączonych kolumn
compact - atrybut określa bardziej zwartą listę
content - atrybut określa wartość atrybutu name
coords - atrybut określa współrzędne regionu na mapie odsyłaczy
data - atrybut określa plik z danymi obiektu
datetime - atrybut określa datę zmian
declare - atrybut określa deklarację obiektu
defer - atrybut określa opóźnienie wykonywania skryptu
dir - atrybut określa kierunek wyświetlania tekstu lub położenie elementu
disabled - atrybut określa blokadę elementu
enctype - atrybut określa sposób kodowania danych
face - atrybut określa rodzaj czcionki
for - atrybut określa identyfikator elementu z etykietą
frame - atrybut określa typ obramowania tabeli
frameborder - atrybut określa obramowanie ramki
headers - atrybut określa listę nazw nagłówków komórek
height - atrybut określa wysokość elementu
href - atrybut określa adres strony docelowej
hreflang - atrybut określa kod języka strony docelowej
hspace - atrybut określa odstępy poziome dookoła elementu
http-equiv - atrybut określa wartość dla nagłówka strony
id - atrybut określa unikatowy identyfikator
ismap - atrybut określa współrzędne dodawane do adresu
label - atrybut określa etykietę
lang - atrybut określa język dla fragmentu lub całej strony
language - atrybut określa język skryptu
link - atrybut określa kolor odnośników
longdesc - atrybut określa adres dokumentu opisującego element
marginheight - atrybut określa szerokość marginesu pionowego ramki
marginwidth - atrybut określa szerokość marginesu poziomego ramki
maxlength - atrybut określa maksymalną długość tekstu w polu
media - atrybut określa typ nośnika
method - atrybut określa metodę przekazywania parametrów
multiple - atrybut określa wybór wielu elementów
name - atrybut określa nazwę elementu
nohref - atrybut określa obszar, z którym nie jest związany żaden odnośnik
noresize - atrybut określa stały rozmiar ramki
noshade - atrybut określa brak cienia
nowrap - atrybut określa blokowanie przełamywanie akapitów
object - atrybut określa nazwę pliku z serializowaną wersją appletu
onblur - atrybut określa reakcję na opuszczeniu aktywnego elementu
onclick - atrybut określa reakcję na kliknięcie myszy
ondblclick - atrybut określa reakcję na podwójne kliknięcie myszy
onfocus - atrybut określa reakcję na uaktywnienie elementu
onkeydown - atrybut określa reakcję na wciśnięcie klawisza
onkeypress - atrybut określa reakcję na wciśnięcie i puszczenie klawisza
onkeyup - atrybut określa reakcję na puszczenie klawisza
onload - atrybut określa reakcję na wczytanie strony
onmousedown - atrybut określa reakcję na wciśnięcie przycisku myszy
onmousemove - atrybut określa reakcję na poruszenie myszą nad elementem
onmouseout - atrybut określa reakcję na opuszczenie elementu
onmouseover - atrybut określa reakcję na najechanie nad element
onmouseup - atrybut określa reakcję na puszczenie przycisku myszy
onreset - atrybut określa reakcję na skasowanie formularza
onsubmit - atrybut określa reakcję na wysłanie formularza
onunload - atrybut określa reakcję na usunięcie strony
profile - atrybut określa adresy profili dokumentów HTML
prompt - atrybut określa tekst opisujący pole formularza
rbspan - atrybut określa liczbę połączonych segmentów w notacji Ruby
readonly - atrybut określa element tylko do odczytu
rel - atrybut określa relacje między dokumentami
rev - atrybut określa odwrotne relacje między dokumentami
rows - atrybut określa liczbę kolumn lub wysokość elementu
rowspan - atrybut określa liczbę połączonych wierszy
rules - atrybut określa typ krawędzi tabeli
scheme - atrybut określa schemat profilu
scope - atrybut określa zasięg komórki nagłówka
scrolling - atrybut określa paski przewijania w ramce
selected - atrybut określa wybrany element
shape - atrybut określa kształt aktywnego regionu mapy odsyłaczy
size - atrybut określa wielkość elementu
span - atrybut określa ilość kolumn w grupie
src - atrybut określa adres zawartości elementu
standby - atrybut określa tekst pokazywany w czasie ładowania obiektu
start - atrybut określa numer początkowy listy
style - atrybut określa styl CSS elementu
summary - atrybut określa skrótowy opis tabeli
tabindex - atrybut określa kolejność tabulacji
target - atrybut określa okno docelowe dla otwieranego dokumentu
text - atrybut określa kolor tekstu
title - atrybut określa tytuł elementu
type - atrybut określa typ elementu
usemap - atrybut określa adres mapy dla elementu
valign - atrybut określa wyrównanie w pionie
value - atrybut określa wartość atrybutu
valuetype - atrybut określa typ wartości atrybutu
version - atrybut określa standard języka HTML użyty w dokumencie
vlink - atrybut określa kolor odwiedzonych odnośników
vspace - atrybut określa odstępy pionowe dookoła elementu
width - atrybut określa szerokość elementu
xml:lang - atrybut określa język dla fragmentu lub całej strony
xml:space - atrybut określa sposób wyświetlania białych znaków
xmlns - atrybut określa przestrzeń nazw
 
  © 1996-2017 & Reporter.plo serwisieabonamentwarunki korzystaniaNocleg Dojazd MapaRSSCookieskontakt