ZALOGUJ SIĘ
login:
hasło:
przypomnij hasło
załóż konto użytkownika
(i zobacz kilka porad gratis)
   
WYSZUKIWARKA I DZIAŁY
całe porady  tytuły
zaznacz działy do przeszukania
(brak wyboru = wszystkie działy)
PHP
MySQL >
PostgreSQL
SQLite
Perl
Java
XML
XSLT
XPath
WML
SVG
RegExp
Wyszukiwarki
Ochrona
VBScript
Google Plus
XHTML/CSS
JavaScript
Grafika
Flash
Photoshop
Windows
Linux
Bash
Apache
Procmail
E-biznes
Explorer
Opera
Firefox
Inne porady
   
KURSY, DOKUMENTACJE
Własne:
XHTML/CSS
JavaScript
ActionScript
WML, RSS, SSI
Pozostałe:
PHP
MySQL
Java API
więcej...
   
użytkowników online: 12
W CZYM MOGĘ POMÓC?


   
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Po wysłaniu do Dariusza problemu jeszcze nie opisanego w poradach, odpowiedź pojawia się na stronach już po 24 godzinach. To jedna z najważniejszych zalet serwisu! Za około 100 złotych rocznie mam profesjonalnego i doświadczonego konsultanta od technologii internetowych! Polecam serwis z poradami każdemu webmasterowi, niezależnie od stażu pracy i umiejętności.

Paweł Kowalski
grupa hiperMEDIA.pl

   
GALERIA FOTOGRAFII
   

Kurs XHTML: 1.1, 1.0 / HTML: 4.01, 4.0, 3.2, 3.0, 2.0 / CSS: 2.1, 2.0, 1.0 z przykładami

[Start][Elementy XHTML/HTML][Atrybuty XHTML/HTML][Style CSS]
[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

znalezionych: 121, strona 1 z 1

abbr - atrybut określa skrótowy opis zawartości komórki w tabeli
accept-charset - atrybut określa akceptowany zestawu znaków narodowych
accept - atrybut określa akceptowany typ MIME
accesskey - atrybut określa skrót klawiszowy
action - atrybut określa adres strony przetwarzającej dane z formularza
align - atrybut określa wyrównanie względem innych elementów
alink - atrybut określa kolor naciskanych odnośników
alt - atrybut określa tekst alternatywny gdy element nie może być wyświetlony
archive - atrybut określa nazwę pliku, który zawiera klasy appletu
axis - atrybut określa nazwę pokrewnej grupy komórek
background - atrybut określa adres graficznego tła strony
bgcolor - atrybut określa kolor tła
border - atrybut określa szerokość ramki
cellpadding - atrybut określa odległość akapitu od krawędzi komórki
cellspacing - atrybut określa szerokośc krawędzi komórek
char - atrybut określa znak, względem którego nastąpi wyrównanie
charoff - atrybut określa pozycję znaku wyrównania
charset - atrybut określa kodowanie znaków
checked - atrybut określa wybrany element formularza
cite - atrybut określa adres źródła informacji
class - atrybut określa klasę CSS dla elementu
classid - atrybut określa alfanumeryczny identyfikator obiektu
clear - atrybut określa sposób przełamania tekstu
code - atrybut określa nazwę appletu
codebase - atrybut określa adres bazowy dla atrybutu code
codetype - atrybut określa typ MIME obiektu
color - atrybut określa kolor czcionki
cols - atrybut określa liczbę kolumn lub szerokość elementu
colspan - atrybut określa liczbę połączonych kolumn
compact - atrybut określa bardziej zwartą listę
content - atrybut określa wartość atrybutu name
coords - atrybut określa współrzędne regionu na mapie odsyłaczy
data - atrybut określa plik z danymi obiektu
datetime - atrybut określa datę zmian
declare - atrybut określa deklarację obiektu
defer - atrybut określa opóźnienie wykonywania skryptu
dir - atrybut określa kierunek wyświetlania tekstu lub położenie elementu
disabled - atrybut określa blokadę elementu
enctype - atrybut określa sposób kodowania danych
face - atrybut określa rodzaj czcionki
for - atrybut określa identyfikator elementu z etykietą
frame - atrybut określa typ obramowania tabeli
frameborder - atrybut określa obramowanie ramki
headers - atrybut określa listę nazw nagłówków komórek
height - atrybut określa wysokość elementu
href - atrybut określa adres strony docelowej
hreflang - atrybut określa kod języka strony docelowej
hspace - atrybut określa odstępy poziome dookoła elementu
http-equiv - atrybut określa wartość dla nagłówka strony
id - atrybut określa unikatowy identyfikator
ismap - atrybut określa współrzędne dodawane do adresu
label - atrybut określa etykietę
lang - atrybut określa język dla fragmentu lub całej strony
language - atrybut określa język skryptu
link - atrybut określa kolor odnośników
longdesc - atrybut określa adres dokumentu opisującego element
marginheight - atrybut określa szerokość marginesu pionowego ramki
marginwidth - atrybut określa szerokość marginesu poziomego ramki
maxlength - atrybut określa maksymalną długość tekstu w polu
media - atrybut określa typ nośnika
method - atrybut określa metodę przekazywania parametrów
multiple - atrybut określa wybór wielu elementów
name - atrybut określa nazwę elementu
nohref - atrybut określa obszar, z którym nie jest związany żaden odnośnik
noresize - atrybut określa stały rozmiar ramki
noshade - atrybut określa brak cienia
nowrap - atrybut określa blokowanie przełamywanie akapitów
object - atrybut określa nazwę pliku z serializowaną wersją appletu
onblur - atrybut określa reakcję na opuszczeniu aktywnego elementu
onclick - atrybut określa reakcję na kliknięcie myszy
ondblclick - atrybut określa reakcję na podwójne kliknięcie myszy
onfocus - atrybut określa reakcję na uaktywnienie elementu
onkeydown - atrybut określa reakcję na wciśnięcie klawisza
onkeypress - atrybut określa reakcję na wciśnięcie i puszczenie klawisza
onkeyup - atrybut określa reakcję na puszczenie klawisza
onload - atrybut określa reakcję na wczytanie strony
onmousedown - atrybut określa reakcję na wciśnięcie przycisku myszy
onmousemove - atrybut określa reakcję na poruszenie myszą nad elementem
onmouseout - atrybut określa reakcję na opuszczenie elementu
onmouseover - atrybut określa reakcję na najechanie nad element
onmouseup - atrybut określa reakcję na puszczenie przycisku myszy
onreset - atrybut określa reakcję na skasowanie formularza
onsubmit - atrybut określa reakcję na wysłanie formularza
onunload - atrybut określa reakcję na usunięcie strony
profile - atrybut określa adresy profili dokumentów HTML
prompt - atrybut określa tekst opisujący pole formularza
rbspan - atrybut określa liczbę połączonych segmentów w notacji Ruby
readonly - atrybut określa element tylko do odczytu
rel - atrybut określa relacje między dokumentami
rev - atrybut określa odwrotne relacje między dokumentami
rows - atrybut określa liczbę kolumn lub wysokość elementu
rowspan - atrybut określa liczbę połączonych wierszy
rules - atrybut określa typ krawędzi tabeli
scheme - atrybut określa schemat profilu
scope - atrybut określa zasięg komórki nagłówka
scrolling - atrybut określa paski przewijania w ramce
selected - atrybut określa wybrany element
shape - atrybut określa kształt aktywnego regionu mapy odsyłaczy
size - atrybut określa wielkość elementu
span - atrybut określa ilość kolumn w grupie
src - atrybut określa adres zawartości elementu
standby - atrybut określa tekst pokazywany w czasie ładowania obiektu
start - atrybut określa numer początkowy listy
style - atrybut określa styl CSS elementu
summary - atrybut określa skrótowy opis tabeli
tabindex - atrybut określa kolejność tabulacji
target - atrybut określa okno docelowe dla otwieranego dokumentu
text - atrybut określa kolor tekstu
title - atrybut określa tytuł elementu
type - atrybut określa typ elementu
usemap - atrybut określa adres mapy dla elementu
valign - atrybut określa wyrównanie w pionie
value - atrybut określa wartość atrybutu
valuetype - atrybut określa typ wartości atrybutu
version - atrybut określa standard języka HTML użyty w dokumencie
vlink - atrybut określa kolor odwiedzonych odnośników
vspace - atrybut określa odstępy pionowe dookoła elementu
width - atrybut określa szerokość elementu
xml:lang - atrybut określa język dla fragmentu lub całej strony
xml:space - atrybut określa sposób wyświetlania białych znaków
xmlns - atrybut określa przestrzeń nazw
 
  © 1996-2017 & Reporter.plo serwisieabonamentwarunki korzystaniaNocleg Dojazd MapaRSSCookieskontakt