ZALOGUJ SIĘ
login:
hasło:
przypomnij hasło
załóż konto użytkownika
(i zobacz kilka porad gratis)
   
WYSZUKIWARKA I DZIAŁY
całe porady  tytuły
zaznacz działy do przeszukania
(brak wyboru = wszystkie działy)
PHP
MySQL >
PostgreSQL
SQLite
Perl
Java
XML
XSLT
XPath
WML
SVG
RegExp
Wyszukiwarki
Ochrona
VBScript
Google Plus
XHTML/CSS
JavaScript
Grafika
Flash
Photoshop
Windows
Linux
Bash
Apache
Procmail
E-biznes
Explorer
Opera
Firefox
Inne porady
   
KURSY, DOKUMENTACJE
Własne:
XHTML/CSS
JavaScript
ActionScript
WML, RSS, SSI
Pozostałe:
PHP
MySQL
Java API
więcej...
   
użytkowników online: 12
W CZYM MOGĘ POMÓC?


   
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Prawdziwa skarbnica wiedzy na temat tworzenia stron WWW i nie tylko. Korzystam z porad praktycznie codziennie, jest mi to niezbędne w mojej pracy. Sam zajmuję się tworzeniem serwisów, ale porady pisane przez Darka sa dla mnie nieocenioną pomocą! Proste, czytelne i zrozumiałe dla każdego! Czekam na więcej!

Krzysztof Szypulski
KESS - projektowanie stron

   
GALERIA FOTOGRAFII
   

Kurs XHTML: 1.1, 1.0 / HTML: 4.01, 4.0, 3.2, 3.0, 2.0 / CSS: 2.1, 2.0, 1.0 z przykładami

[Start][Elementy XHTML/HTML][Atrybuty XHTML/HTML][Style CSS]
[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

znalezionych: 98, strona 1 z 1

!DOCTYPE - element określa standard języka HTML użyty w dokumencie
a - element określa odnośnik (link, odsyłacz)
abbr - element określa skrót
acronym - element określa akronim
address - element określa informacje teleadresowe
applet - element określa applet (program) napisany w języku Java
area - element określa obszar mapy graficznej
b - element określa tekst pogrubiony
base - element określa adres bazowy
basefont - element określa domyślne właściwości czcionki
bdo - element określa kierunek wyświetlania tekstu
big - element określa tekst powiększony
blockquote - element określa wydzielony blok tekstu
body - element określa definiuje "ciało" strony WWW, jej zawartość
br - element określa przełamamnie akapitu, przejście do nowej linii
button - element określa przyciski w formularzach
caption - element określa podpis tabeli
center - element określa położenie centralne
cite - element określa cytat
code - element określa kod programu komputerowego
col - element określa właściwości kolumny w tabeli
colgroup - element określa właściwości grupy kolumn
dd - element określa wyjaśnienie hasła dla listy definicji
del - element określa tekst usunięty
dfn - element określa tekst jako definicję
dir - element określa listę zawierającą elementy w wielu kolumnach
div - element blokowy uniwersalny
dl - element określa listę definicji
dt - element określa hasło dla listy definicji
em - element określa tekst charakterystyczny
fieldset - element określa i grupuje elementy formularza
font - element określa właściwości czcionki
form - element określa formularz
frame - element określa źródło i właściwości ramek
frameset - element określa zbiór ramek
h1 - element określa nagłówek i jego wielkość (największy)
h2 - element określa nagłówek i jego wielkość
h3 - element określa nagłówek i jego wielkość
h4 - element określa nagłówek i jego wielkość
h5 - element określa nagłówek i jego wielkość
h6 - element określa nagłówek i jego wielkość (najmniejszy)
head - element określa nagłówek strony
hr - element określa linię poziomą
html - element określa początek dokumentu HTML
i - element określa tekst pochyły
iframe - element określa ramkę umieszczoną w dokumencie HTML
img - element określa grafikę
input - element określa różne pola formularza
ins - element określa wstawkę redakcyjną
isindex - element określa pole tekstowe w formularzach
kbd - element określa tekst wprowadzany z klawiatury
label - element określa klikalną etykietę dla pola formularza
legend - element określa tytuł dla grupy elementów fieldset
li - element określa element listy
link - element określa relacje pomiędzy odnośnikami
map - element określa mapę graficzną
menu - element określa listę zawierającą elementy w jednej kolumnie
meta - element określa właściwości dokumentu HTML
noframes - element określa tekst dla przeglądarek bez obsługi ramek
noscript - element określa tekst dla przeglądarek bez obsługi skryptów
object - element określa obiekt multimedialny
ol - element określa listę numerowaną
optgroup - element określa etykiety dla zgrupowanych pól wyboru
option - element określa pozycje listy w polach wyboru
p - element określa akapit
param - element określa parametr obiektu
pre - element określa tekst z zachowanymi białymi znakami
q - element określa cytat zagnieżdżony
rb - element określa tekst bazowy w notacji Ruby
rbc - element określa grupę tekstów bazowych w notacji Ruby
rp - element określa tekst alternatywny dla notacji Ruby
rt - element określa tekst dodatkowy w notacji Ruby
rtc - element określa grupę tekstów dodatkowych w notacji Ruby
ruby - element określa notację Ruby
s - element określa przekreślenie
samp - element określa fragment kodu, próbkę
script - element określa skrypt
select - element określa rozwijane pole wyboru
small - element określa tekst pomniejszony
span - element liniowy uniwersalny
strike - element określa tekst przekreślony
strong - element określa tekst mocno wytłuszczony
style - element określa style elementów
sub - element określa indeks dolny
sup - element określa indeks górny
table - element określa tabelę
tbody - element określa i grupuje zawartość tabeli do przewijania
td - element określa komórki tabeli
textarea - element określa duże pola tekstowe w formularzach
tfoot - element określa stopkę tabeli
th - element określa tytuł kolumny
thead - element określa nagłówek tabeli
title - element określa tytuł strony
tr - element określa wiersz tabeli
tt - element określa tekst o stałej szerokości liter
u - element określa tekst podkreślony
ul - element określa listę zwykłą
var - element określa nazwę zmiennej
 
  © 1996-2017 & Reporter.plo serwisieabonamentwarunki korzystaniaNocleg Dojazd MapaRSSCookieskontakt