ZALOGUJ SIĘ
login:
hasło:
przypomnij hasło
załóż konto użytkownika
(i zobacz kilka porad gratis)
   
WYSZUKIWARKA I DZIAŁY
całe porady  tytuły
zaznacz działy do przeszukania
(brak wyboru = wszystkie działy)
PHP
MySQL >
PostgreSQL
SQLite
Perl
Java
XML
XSLT
XPath
WML
SVG
RegExp
Wyszukiwarki
Ochrona
VBScript
Google Plus
XHTML/CSS
JavaScript
Grafika
Flash
Photoshop
Windows
Linux
Bash
Apache
Procmail
E-biznes
Explorer
Opera
Firefox
Inne porady
   
KURSY, DOKUMENTACJE
Własne:
XHTML/CSS
JavaScript
ActionScript
WML, RSS, SSI
Pozostałe:
PHP
MySQL
Java API
więcej...
   
użytkowników online: 7
W CZYM MOGĘ POMÓC?


   
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Z mojej strony serwisowi należy się bardzo mocna pochwała. Nawet późna pora zgłoszenia problemu (23.00) nie przeszkodziła Darkowi w jego rozwiązaniu. Do tego poziom odpisywania na maile jest bardzo wysoki... wszystko wykłada jak cierpliwy nauczyciel. Śmiało mogę przyznać, że zamieszczone na stronach porady są rzeczowo opisane - a nie jak to bywa w innych serwisach mamy sam kod i nic poza tym! Jeszcze raz wielkie dzięki!

Damian Jarosz
Adminer.pl

   
GALERIA FOTOGRAFII
   

Kurs XHTML: 1.1, 1.0 / HTML: 4.01, 4.0, 3.2, 3.0, 2.0 / CSS: 2.1, 2.0, 1.0 z przykładami

[Start][Elementy XHTML/HTML][Atrybuty XHTML/HTML][Style CSS]
[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

znalezionych: 134, strona 1 z 1

!important - styl określa ważniejszą deklarację styli
active - styl określa właściwości naciskanych odnośników
after - styl określa zawartość dodawaną za elementem
azimuth - styl określa kąt wydobywania się dźwięku w poziomie
background-attachment - styl określa przewijanie graficznego tła
background-color - styl określa kolor tła
background-image - styl określa adres tła graficznego
background-position - styl określa położenie tła graficznego
background-repeat - styl określa powtórzenie tła graficznego
background - styl określa właściwości tła
before - styl określa zawartość dodawaną przed elementem
border-bottom-color - styl określa kolor dolnej ramki
border-bottom-style - styl określa wygląd dolnej ramki
border-bottom-width - styl określa szerokość dolnej ramki
border-bottom - styl określa właściwości dolnej ramki
border-color - styl określa kolor ramki
border-collapse - styl określa zachowanie ramek
border-left-color - styl określa kolor lewej ramki
border-left-style - styl określa wygląd lewej ramki
border-left-width - styl określa szerokość lewej ramki
border-left - styl określa właściwości lewej ramki
border-right-color - styl określa kolor prawej ramki
border-right-style - styl określa wygląd prawej ramki
border-right-width - styl określa szerokość prawej ramki
border-right - styl określa właściwości prawej ramki
border-spacing - styl określa odległości między ramkami
border-style - styl określa styl i wygląd ramki
border-top-color - styl określa kolor górnej ramki
border-top-style - styl określa wygląd górnej ramki
border-top-width - styl określa szerokość górnej ramki
border-top - styl określa właściwości górnej ramki
border-width - styl określa szerokość ramki
border - styl określa właściwości ramki
bottom - styl określa odległość od dolnej krawędzi
caption-side - styl określa położenie tytułu tabeli
clear - styl określa położenie nowego akapitu
clip - styl określa widoczną część elementu dla stylu overflow
color - styl określa kolor tekstu
content - styl określa tworzenie zawartości dokumentu
counter-increment - styl określa zmianę wartości licznika
counter-reset - styl określa nową wartość licznika
cue-after - styl określa odtwarzanie dźwięku po elemencie
cue-before - styl określa odtwarzanie dźwięku przed elementem
cue - styl określa odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie
cursor - styl określa wygląd kursora
direction - styl określa kierunek wyświetlania tekstu
display - styl określa sposób wyświetlania elementu
elevation - styl określa kąt wydobywania się dźwięku w pionie
empty-cells - styl określa typ obramowania komórek tabeli, które są puste
first-child - styl określa właściwości pierwszego elementu w hierarchii
first-letter - styl określa właściwości pierwszej litery elementu
first-line - styl określa właściwości pierwszej linii elementu
float - styl określa kierunek oblewania elementu
focus - styl określa właściwości elementu aktualnie używanego
font-family - styl określa rodzaj oraz rodzinę czcionki
font-size-adjust - styl określa współczynnik wielkości do wysokości znaku
font-size - styl określa wielkość czcionki
font-stretch - styl określa rozstrzelenie liter
font-style - styl określa styl czcionki
font-variant - styl określa wariant czcionki
font-weight - styl określa grubość (wagę) czcionki
font - styl określa właściwości czcionki
height - styl określa wysokość elementu
hover - styl określa właściwości "najechanych" odnośników
lang - styl określa język narodowy
left - styl określa odległość od lewej krawędzi
letter-spacing - styl określa odstępy pomiędzy literami
line-height - styl określa odstęp pomiędzy liniami
link - styl określa właściwości nieodwiedzonych odnośników
list-style-image - styl określa graficzny znak wypunktowania listy
list-style-position - styl określa pozycję znaku wypunktowania listy
list-style-type - styl określa typ listy
list-style - styl określa właściwości listy
margin-bottom - styl określa szerokość dolnego marginesu
margin-left - styl określa szerokość lewego marginesu
margin-right - styl określa szerokość prawego marginesu
margin-top - styl określa szerokość górnego marginesu
margin - styl określa szerokość marginesu
marker-offset - styl określa odległość między markerem i elementem
marks - styl określa znaczniki obszaru strony przy wydruku
max-height - styl określa maksymalną wysokość elementu
max-width - styl określa maksymalną szerokość elementu
min-height - styl określa minimalną wysokość elementu
min-width - styl określa minimalną szerokość elementu
orphans - styl określa minimalną ilość wierszy na końcu strony
outline-color - styl określa kolor obramowania
outline-style - styl określa wygląd obramowania
outline-width - styl określa szerokość obramowania
outline - styl określa właściwości obramowania
overflow - styl określa przycinanie elementów blokowych
padding-bottom - styl określa wielkość dolnego dopełnienia
padding-left - styl określa wielkość lewego dopełnienia
padding-right - styl określa wielkość prawego dopełnienia
padding-top - styl określa górnego dopełnienia
padding - styl określa wielkość dopełnienia
page-break-after - styl określa rozpoczęcie strony po tym elemencie
page-break-before - styl określa rozpoczęcie strony przed tym elementem
page-break-inside - styl określa rozpoczęcie strony w elemencie nadrzędnym
page - styl określa typ strony
pause-after - styl określa przerwę po odtworzeniu dźwięku
pause-before - styl określa przerwę przed odtworzeniem dźwięku
pause - styl określa przerwę w odtwarzaniu dźwięku
pitch-range - styl określa modulację głosu
pitch - styl określa wysokość głosu
play-during - styl określa dźwięk w tle
position - styl określa rodzaj współrzędnych elementu
quotes - styl określa znak cudzysłowu
richness - styl określa głębokość głosu
right - styl określa odległość od prawej krawędzi
size - styl określa wielkość i orientację strony dokumentu
speak-header - styl określa czytanie nagłówków tabel
speak-numeral - styl określa czytanie liczb
speak-punctuation - styl określa czytanie znaków przestankowych
speak - styl określa sposób czytania tekstu
speech-rate - styl określa szybkość czytania tekstu
stress - styl określa wysokość akcentów w intonacji głosu
table-layout - styl określa algorytm rozmieszczania komórek tabeli
text-align - styl określa wyrównanie poziome tekstu
text-decoration - styl określa wygląd tekstu
text-indent - styl określa wcięcie pierwszej linii elementu
text-shadow - styl określa cień dla tekstu
text-transform - styl określa zmianę wielkości liter
top - styl określa odległość od górnej krawędzi
unicode-bidi - styl określa kierunek tekstu dla elementów zagłębionych
vertical-align - styl określa wyrównanie w pionie
visibility - styl określa widoczność elementu
visited - styl określa właściwości odwiedzonych odnośników
voice-family - styl określa rodzinę głosów lub głos konkretnej osoby
volume - styl określa natężenie dźwięku
white-space - styl określa sposób wyświetlania białych znaków
widows - styl określa minimalną ilość wierszy na początku strony
width - styl określa szerokość elementu
word-spacing - styl określa odstępy pomiędzy wyrazami
z-index - styl określa kolejność ułożenia elementów na stosie
 
  © 1996-2017 & Reporter.plo serwisieabonamentwarunki korzystaniaNocleg Dojazd MapaRSSCookieskontakt